YM PADUKA AYAHANDA PAK UDA

YM PADUKA AYAHANDA PAK UDA
KDRK AHLI 180

PERTUBUHAN KEBAJIKAN & DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA PEKIDA

PERTUBUHAN KEBAJIKAN & DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA    PEKIDA
PERJUANGAN HENDAKLAH IKHLS SUPAYA KITA TIDAK DILAKNT OLEH ALLAH SUBHANALLAHTAALA,

Saturday, January 2, 2010

JEMA'AH TAMAN PERMATA
Logo Ahli Jemaah Ranting Taman Permata Dibawah pimpinan Paduka Ayahanda Pak uda

No comments:

Post a Comment